Yükleme Sistemleri

Yükleme Boşaltmada Kolaylık ve Hız...

Fabrika ve depolarda yükleme boşaltmanın yapıldığı yerlerde fabrika seviyesi ile kamyon kasasının seviyesini eşitlemek amacıyla kullanılan, üzerine forklift ile çıkılabilen rampalar ve yükleme- boşaltma yapılan alanı dış etkilerden korumaya, ısı kayıplarını önlemeye yarayan körüklerle oluşturulan sisteme yükleme sistemi denilmektedir.tamamıyla Yükleme sistemi sayesinde yükleme kolaylığı,Isı ve enerji tasarrufu, hijyen,hızlı yükleme ve boşaltma gibi avantajlar kazanılmaktadır.